Bronimy przed spalarnią!

Radca prawny Marcin Gruszko, Partner kancelarii, reprezentował na rozprawie w dniu 18 lipca 2023 r. stronę społeczną w procesie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie dotyczącej skargi na odmowę wydania środowiskowych uwarunkowań dla spalarni...
Istota gwarancji bankowych

Istota gwarancji bankowych

Instytucja gwarancji bankowej polega na zobowiązaniu się gwaranta (czyli banku) do dokonania zapłaty na rzecz beneficjenta w razie niespełnienia lub wadliwego spełnienia przez drugą stronę warunków umowy. Z uwagi na elementarne uregulowanie gwarancji bankowej w...