W dniu 6 lutego 2023 r. podczas Konwentu Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego wystąpił radca prawny Ireneusz Benikas, Partner w Kancelarii. Mec. Benikas przybliżył uczestnikom Konwentu aktualne zagadnienia dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w umowach o wykonanie zamówienia publicznego.

Znowelizowane przepisy prawa zamówień publicznych umożliwiają wprowadzanie szeregu kluczowych zmian, które pozwalają zażegnać spór z wykonawcą, a nawet uratować zagrożoną inwestycję. Ich wdrożenie wymaga jednak wypracowania właściwego podejścia – przeglądu kosztów wykonawcy, sposobu rozliczenia podwykonawców a także analizy wrażliwości klauzul waloryzacyjnych i korzyści wynikających z ugodowego zakończenia sporu.

Dzięki wieloletniej praktyce w zarządzaniu roszczeniami oraz zmianą na kontraktach FIDIC, a zwłaszcza doświadczeniu we współpracy z zamawiającymi, mieliśmy okazję zaprezentować sposoby profesjonalnego załatwiania takich spraw przez stronę publiczną.