Rozumiemy biznes

Prowadzenie firmy jest wyzwaniem i każdego dnia pomagamy Ci je podjąć. Naszym celem jest abyś zawsze czuł się bezpiecznie. Prowadzimy proaktywną współpracę z klientem, wychodząc z założenia, iż lepiej jest zapobiegać niż interweniować.

Wieloletnie doświadczenie prawników założycieli gwarantuje najwyższy poziom naszego wsparcia. Znamy i rozumiemy biznes, nie tylko paragrafy. Wiemy, że Twoja działalność jest procesem, a kwestie prawne jednym z elementów całości jaką jest Twoja firma.

Specjalizujemy się w:

 • FIDIC – obsługa inwestycji i administrowanie roszczeniami
 • zarządzanie projektami oraz ryzykiem
 • spory sądowe i arbitrażowe
 • prawo własności intelektualnej oraz IT
 • zamówienia publiczne
 • due diligence
 • prawo pracy
 • nowe technologie
 • prawo finansowe
 • prawo spółek
 • prawo umów handlowych
 • prawo korporacyjne/ compliance
 • restrukturyzacja
 • prawo bankowe
 • prawo antymonopolowe i ochrona konkurencji
 • fintech
 • fundusze inwestycyjne
 • ochrona danych osobowych (RODO)
 • prawo nieruchomości i wodne

Marcin Gruszko

radca prawny, Partner

 • prawo spółek
 • prawo umów handlowych
 • prawo korporacyjne/ compliance
 • IP/ IT
 • prawo finansowe i bankowe
 • prawo antymonopolowe i ochrona konkurencji
 • prawo nieruchomości
 • doradztwo w językach angielskim i hiszpańskim

Ewa Benikas

radca prawny, Partner

 • prawo nieruchomości i prawo wodne
 • proces inwestycyjny, umowy i roszczenia budowlane oraz kontrakty FIDIC
 • ochrona danych osobowych (RODO)
 • negocjowanie i opracowywanie umów
 • zamówienia publiczne
 • inwestycje infrastrukturalne
 • doradztwo w językach angielskim i włoskim

Ireneusz Benikas

radca prawny

 • spory sądowe i arbitrażowe
 • zarządzanie projektami i ryzykiem, inwestycje budowlane i administrowanie roszczeniami
 • prawo własności intelektualnej i nowoczesnych technologii
 • prawo transportowe
 • prawo pracy
 • doradztwo w języku rosyjskim

Wojciech Chudziński

aplikant radcowski

 • aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 • pełni funkcję Inspektora ochrony danych dla podmiotów publicznych i prywatnych
 • specjalista w zakresie prawa ochrony danych osobowych
 • pozostałe specjalizacje: prawo nowych technologii, prawo umów, prawo cywilne, prawo spółek

Monika Frączek

konsultant

 • wybitny specjalista prawa pracy
 • 16-letnie doświadczenie w pracy w Departamencie Prawa Pracy w MRPiPS
 • ekspert w Wydziale Legislacji DPP
 • uczestnik prac legislacyjnych w MRPiPS oraz w Sejmie i Senacie
 • autorka opinii i interpretacji oraz ekspert na seminariach i szkoleniach

Tomasz Jarus

claim manager

 • praktyk, główny specjalista do spraw roszczeń FIDIC
 • 10 lat doświadczenia w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych
 • reprezentuje inwestorów, jednostki projektowe, inżynierów kontraktu oraz wykonawców
 • zarządza kontraktami i roszczeniami FIDIC
 • mediator sądowy w sporach z umów o roboty budowlane

Aktualności

Bronimy przed spalarnią!

Radca prawny Marcin Gruszko, Partner kancelarii, reprezentował na rozprawie w dniu 18 lipca 2023 r. stronę społeczną w procesie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie dotyczącej skargi na odmowę wydania środowiskowych uwarunkowań dla spalarni...

Nasi Klienci

Kontakt

Marcin Gruszko
radca prawny
marcin.gruszko@bglegal.eu
+ 48 601 671 211
Ewa Benikas
radca prawny
ewa.benikas@bglegal.eu
+ 48 508 241 454
Ireneusz Benikas
radca prawny
ireneusz.benikas@bglegal.eu
+ 48 501 344 526

BG Legal Benikas Gruszko radcowie prawni sp.p.
Ślężna 112b/8
53-111 WROCŁAW
sekretariat@bglegal.eu
+48 71 357 17 76