Istota gwarancji bankowych

Istota gwarancji bankowych

Instytucja gwarancji bankowej polega na zobowiązaniu się gwaranta (czyli banku) do dokonania zapłaty na rzecz beneficjenta w razie niespełnienia lub wadliwego spełnienia przez drugą stronę warunków umowy. Z uwagi na elementarne uregulowanie gwarancji bankowej w...
Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

W dniach 15-16 kwietnia 2021 miał miejsce Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, a my mieliśmy przyjemność być oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Kongres dedykowany był dyrektorom, menedżerom i pracownikom działów kadr. Prelegenci mówili o praktycznych aspektach...
Ewidencja księgowa IP BOX

Ewidencja księgowa IP BOX

Korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 170/20). Zdaniem Sądu, skoro ulgę IP Box można rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym, to nie ma potrzeby prowadzić ewidencji na jej potrzeby przez cały rok. W związku z tym...