Radca prawny Marcin Gruszko, Partner kancelarii, reprezentował na rozprawie w dniu 18 lipca 2023 r. stronę społeczną w procesie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie dotyczącej skargi na odmowę wydania środowiskowych uwarunkowań dla spalarni na granicy miasta Wrocławia, w podwrocławskiej gminie Wisznia Mała.

Po dwóch decyzjach odmownych dla spalarni – Wójta Gminy Wisznia Mała i SKO z uwagi na niezgodność wnioskowanej instalacji z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu.

Stowarzyszenie Nasze Pawłowice i Ramiszów, reprezentowane na rozprawie przez mec. Gruszko, złożyło wniosek o zawieszenie postępowania, w oparciu o fakt, iż przedmiotowy miejscowy plan jest kwestionowany w kilku innych postępowaniach sądowo-administracyjnych toczących się przed tym samym sądem lub przed NSA, a które nie zostały prawomocnie rozstrzygnięte.  W razie bowiem uchylenia miejscowego planu w takim oddzielnym postępowaniu, postępowanie ze skargi spalarni stałoby się bezprzedmiotowe. Stanowisko reprezentowanego przez mec. Gruszko Stowarzyszenia poparli także mec. Bar, reprezentująca Eko-Unię oraz mec. Drewniak, reprezentujący Towarzystwo na Rzecz Ziemi.

Sąd przychylił się do wniosku Stowarzyszenia i postępowanie zawiesił.

Mec. Gruszko reprezentował Stowarzyszenie pro publico bono. Będziemy informować o dalszych postępach w tej sprawie.