Radca prawny Marcin Gruszko, Partner w Kancelarii, wystąpił w Sejmie w dniu 14 listopada 2022 r. na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu. Tematem posiedzenia była racjonalna gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym, w tym Dyrektywy i Rozporządzenia unijne o gospodarce odpadami. Mec. Gruszko przedstawił także propozycje zmian w polskim prawie, służące zapewnieniu właściwej partycypacji społecznej oraz osiągnięcia celu nowoczesnej gospodarki obiegu zamkniętego. Dyskusja po prezentacjach znalazła swoje odzwierciedlenie w artykule na Portalu Samorządowym:

https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/stop-spalarniom-gorace-emocje-podczas-sejmowej-dyskusji,418908.html?fbclid=IwAR3J0ihDJZktsVMi6C6k60SlUldV5p2RJYVHE7sEkND8zroOmvOOJ29cOjc