Radca prawny Marcin Gruszko, Partner w Kancelarii, wystąpił w dniu 16 stycznia 2023 r. w Warszawie przed Komisją Europejską (DG Environment) jako ekspert prawny strony społecznej na specjalnej sesji poświęconej naruszeniom unijnych przepisów ochrony środowiska.

Tematem wystąpienia była racjonalna gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym, w tym unijne Dyrektywy i Rozporządzenia o gospodarce odpadami oraz ich naruszenia przez polskie władze. Mec. Gruszko (na zdjęciu, pośrodku) przedstawił także uwagi dla KE służące zapewnieniu właściwej partycypacji społecznej i ochronie praw konsumentów oraz osiągnięcia celu nowoczesnej gospodarki obiegu zamkniętego.