Istota gwarancji bankowych

Istota gwarancji bankowych

Instytucja gwarancji bankowej polega na zobowiązaniu się gwaranta (czyli banku) do dokonania zapłaty na rzecz beneficjenta w razie niespełnienia lub wadliwego spełnienia przez drugą stronę warunków umowy. Z uwagi na elementarne uregulowanie gwarancji bankowej w...
Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

W dniach 15-16 kwietnia 2021 miał miejsce Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, a my mieliśmy przyjemność być oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Kongres dedykowany był dyrektorom, menedżerom i pracownikom działów kadr. Prelegenci mówili o praktycznych aspektach...
Ewidencja księgowa IP BOX

Ewidencja księgowa IP BOX

Korzystny dla podatników wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 170/20). Zdaniem Sądu, skoro ulgę IP Box można rozliczyć dopiero w zeznaniu rocznym, to nie ma potrzeby prowadzić ewidencji na jej potrzeby przez cały rok. W związku z tym...
Walor ochronny interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS

Walor ochronny interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS

Postępowanie zgodne treścią interpretacji pozwala uzyskać ochronę prawną zabezpieczającą przed konsekwencjami ze strony organów podatkowych do czasu aż nie zostanie ona zmieniona lub nie zostanie stwierdzone jej wygaśnięcie. Dlatego też obok właściwego sformułowania...