O co pytać we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji Dyrektora KIS?

Niewątpliwie, większość podatników – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, występujących do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania 5% zadaje jedno, najważniejsze pytanie: „czy dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej działalności gospodarczej Wnioskodawca może opodatkować stawką 5% zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?”

Zdecydowanie jednak rekomendujemy aby nie ograniczać się do tego tylko jednego, kluczowego pytania. Warto poruszyć jeszcze inne, równie ważne w praktyce kwestie, np. zapytać o koszty, które możemy zaliczyć do kosztów poniesionych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności objętej preferencyjnym opodatkowaniem:

„Czy koszty, wymienione przez Wnioskodawcę we wniosku, stanowią koszty, w myśl art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. czy są to koszty poniesione przez podatnika na prowadzoną działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej?”

Z praktyki wiemy też, że wiele wątpliwości wzbudza prowadzenie odrębnej ewidencji. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie aby zadać pytanie, czy ewidencja ta jest prowadzona zgodnie z zamysłem ustawodawcy: “Czy ewidencja prowadzona przez podatnika spełnia definicję odrębnej ewidencji wskazanej w art. 30cb ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?”

O co natomiast nie pytać, o czym nie pisać

Najważniejsze – nie pisz, że prowadzisz prace badawczo-rozwojowe. To będzie dopiero przedmiotem analizy. Jeżeli we wniosku wskażesz, że prowadzisz prace badawczo-rozwojowe, a podczas kontroli organ podatkowy uzna inaczej, uzyskana interpretacja nie będzie Cię chronić.

Po drugiej – nie stwierdzaj, że wytworzony przez Ciebie program jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Zamiast tego zapytaj czy wytworzony (rozwinięty lub ulepszony) przez Ciebie program w ramach działalności badawczo-rozwojowej jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej

Temat sporządzania wniosku do Dyrektora KIS i uzyskanie pozytywnej interpretacji będzie przedmiotem kolejnych wpisów i artykułów – zachęcamy do śledzenia strony!

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Wpis stanowi wyraz poglądów autora, nie odnosi się do konkretnego stanu faktycznego i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Przed powzięciem jakiejkolwiek decyzji biznesowej należy się skonsultować z profesjonalnym prawnikiem – na przykład z naszej Kancelarii.

autorka: apl. radc. Edyta Chmura-Szczecińska