Od września 2019 roku mec. Ewa Benikas z naszej Kancelarii zapewnia wsparcie prawne po stronie Inżyniera Kontraktu Euroconsult Polska sp. z o.o. na kontrakcie drogowym realizowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach budowy drogi S5 Radomicko – Leszno (http://radomicko-leszno-drogas5.pl/mapa/) dla zadania „Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław, odcinek Kościan Południe – Radomicko” o wartości przekraczającej 324.000.000 PLN.

Zadanie obejmuje realizację drogi S5 Poznań – Wrocław odcinek Radomicko – Kaczkowo, Etap I Radomicko – Leszno Płd. Budowa odcinka drogi ekspresowej o długości 19,14 km o przekroju 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu) z poszerzonym pasem dzielącym, który uwzględnia możliwość dobudowy trzeciego pasa dla każdej jezdni, czyli docelowo uzyskanie przekroju 2×3. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, powiecie leszczyńskim i przebiega na terenach gmin Lipno, Święciechowa i miasta Leszno.