Rozumiemy biznes

 

Prowadzenie firmy jest wyzwaniem i każdego dnia pomagamy Ci je podjąć. Naszym celem jest abyś zawsze czuł się bezpiecznie. Prowadzimy proaktywną współpracę z klientem, wychodząc z założenia iż lepiej jest zapobiegać niż interweniować.

Specjalizujemy się w:
 •     nowe technologie
 •     prawo spółek
 •     spory sądowe i arbitrażowe
 •     IP oraz IT
 •     zamówienia publiczne
 •     due diligence
 •     obsługa inwestycji budowlanych i administrowanie roszczeniami FIDIC
 •     prawo pracy
 •     prawo umów handlowych
 •     prawo korporacyjne/ compliance
 •     prawo finansowe i bankowe
 •     ochrona danych osobowych (RODO)
 •     prawo nieruchomości i prawo wodne
Nasz zespół
Marcin Gruszko
radca prawny, Partner
Ewa Benikas
radca prawny, Partner
Ireneusz Benikas
radca prawny, Partner
Aktualności

Istota gwarancji bankowych

Instytucja gwarancji bankowej polega na zobowiązaniu się gwaranta (czyli banku) do dokonania zapłaty na rzecz beneficjenta w razie niespełnienia lub wadliwego spełnienia przez drugą stronę warunków umowy. Z uwagi na elementarne uregulowanie gwarancji bankowej w...

Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy

W dniach 15-16 kwietnia 2021 miał miejsce Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, a my mieliśmy przyjemność być oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Kongres dedykowany był dyrektorom, menedżerom i pracownikom działów kadr. Prelegenci mówili o praktycznych aspektach...

Nasi klienci
KONTAKT

Adres
Kazimierza Michalczyka 14
53-633 WROCŁAW
sekretariat@bglegal.eu
+48 71 356 79 71