Ireneusz Benikas

radca prawny

Prawnik w środowisku projektowym. Ekspert w dziedzinie obsługi inwestycji budowlanych, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowoczesnych technologii. Posiada uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w zarzadzaniu projektami oraz ryzykiem.

Duże doświadczenie biznesowe we wszechstronnej obsłudze firm, projektów, instytucji publicznych oraz klientów korporacyjnych.

Ponad 17 lat praktyki zawodowej w szczególności w obszarze realizacji dużych inwestycji budowlanych, zarządzania kontraktem i roszczeniami FIDIC, obsługi uczestników rynku nieruchomości, realizacji innowacyjnych projektów i wdrożeń IT, prawa handlowego, prawa pracy i delegowania pracowników a także obsługi instytucji oraz jednostek publicznych.

Duże doświadczenie negocjacyjne i procesowe związane z obsługą skomplikowanych sporów prawnych w tym arbitrażowych. Wsparcie prawne, współtworzenie i wdrażanie systemu Risk Management oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym kluczowych projektów na poziomie centrali międzynarodowej korporacji budowlanej.

Projekty i doświadczenie

 • samodzielne zarządzanie projektem dochodzenia i obsługa prawna pakietu roszczeń na kontrakcie drogowym FIDIC o początkowej wartości pakietu roszczeń ponad 50 mln PLN
 • obsługa prawna postępowań przed Komisją Rozjemczą, Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie i sądami powszechnymi – procesy o Czas na Wykonanie i o zapłatę (wartość przedmiotu sporu ponad 41 mln PLN)
 •  pełne wsparcie prawne w tym przygotowanie umów, opinii i dokumentacji, zarządzanie roszczeniami przy realizacji dużej ilości projektów inwestycyjnych w kompetencji ogólnobudowlanej (projekty mieszkaniowe, handlowe, magazynowe, użyteczności publicznej, wojskowe), oraz w kompetencji inżynieryjnej (projekty drogowe, mostowe, kolejowe, lotniska, hydrotechniczne) – w tym o wartości ponad 500 mln PLN – po stronie wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego
 • udział w obsłudze prawnej procesu realizacji inwestycji biurowej o wartości ponad 168 mln EUR (od etapu koncepcyjnego do komercjalizacji)
 •  współtworzenie i wdrażanie oraz wsparcie rozwoju systemu Risk Management w Skanska S.A.; udział we wspólnym opracowaniu wraz ze Skanska ID (Polska) systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym dla projektów infrastrukturalnych w formule PPP.
 • wsparcie wykonawcy (prawne i metodyczne
 • Risk Management) w procesie przygotowania do oferowania projektu PPP o wartości ok. 1,5 mld PLN (struktura, dokumentacja prawna, narzędzia analityczne)
 • obsługa w zakresie ładu korporacyjnego, współpraca z Zarządami, Radami Nadzorczymi oraz obsługa Zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, opracowanie dokumentacji korporacyjnej
 • kompleksowe wieloletnie doradztwo dla spółki startup z branży IT od daty jej utworzenia (aktualnie światowy lider rozwiązań komunikacyjnych notowany na GPW)
 • kompleksowe wsparcie rozwoju wdrożenia i utrzymania rozwiązań IT oraz wdrożeń systemów ERP, SAP, LIMS, GRC w wiodących spółkach giełdowych i jednostkach naukowo badawczych
 • doradztwo w transakcjach nieruchomości, zarówno w ramach due diligence jak i w samodzielnych projektach dotyczących nieruchomości zabudowanych jak i terenów nabywanych pod inwestycje
 • kompleksowa obsługa prawna spółek zajmujących się świadczeniem usług medycznych, szpitali i sanatoriów (w tym przekształcenia i restrukturyzacja)
 • kompleksowe wsparcie prawne projektu wydzielenia, wydzierżawienia, uruchomienia a następnie nabycia kompleksu instalacji rafineryjnych w jednej z dużych tzw. rafinerii południowych wraz z obsługą transakcji na rynku paliw płynnych i węglowodorów
 • ekspert i prelegent seminariów (we współpracy z MM CONFERENCES S.A., REFE, AHK Polska) z dziedziny prawa inwestycji budowlanych, prawa pracy, cen transferowych – ponad 10 seminariów; prowadzenie wewnętrznych szkoleń SKANSKA z różnych dziedzin prawa oraz Risk Management – ponad 20 seminariów

 

Języki

 • polski
 • rosyjski