Ewa Benikas

radca prawny

Prawnik w środowisku projektowym. Ekspert w dziedzinie obsługi inwestycji budowlanych, prawa nieruchomości i prawa wodnego oraz regulacji stosunków własnościowych, w tym kwestii odszkodowawczych przy inwestycjach liniowych.

Ukończone studia z zakresu Project Management (międzynarodowe uprawnienia Project Manager). Ponad 15 letnie doświadczenie związane z branżą budowlaną w zakresie kompleksowej obsługi prawnej projektów budowlanych (prawo cywilne, budowlane, administracyjne).

Duże doświadczenie biznesowe we wszechstronnej obsłudze instytucji publicznych, klientów korporacyjnych oraz firm i projektów infrastrukturalnych.

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze korporacyjnej spółek i grup kapitałowych, przygotowania i realizacji inwestycji, a także obsłudze roszczeń, w tym na wzorcach FIDIC, wsparciu uczestników rynku nieruchomości. Posiada unikalne doświadczenie w dziedzinie prawa wodnego, a także obsługi instytucji i jednostek publicznych realizujących projekty inwestycyjne infrastrukturalne.

Opracowywanie i opiniowanie umów handlowych dla szerokiego spektrum klientów, umów dotyczących procesu inwestycyjnego, umów związanych z budową, wyposażeniem, zapewnieniem łańcucha dostaw oraz usług dla hoteli, szpitali, sanatoriów oraz instytucji publicznych.

Kompleksowa pomoc i obsługa prawna w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania projektów infrastrukturalnych, w tym największych hydrotechnicznych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Opiniowanie i rozwiązywanie zagadnień prawnych związanych z wyborem wykonawców w trybie zamówień publicznych oraz zgodnie z procedurami Banku Światowego.

Przygotowywanie i opiniowanie pism i dokumentów związanych z prowadzeniem inwestycji z wykonawcami, podwykonawcami i organami administracji. Doradztwo związane z pozyskiwaniem nieruchomości na cele publiczne i przygotowanie kontraktów budowlanych.

Duże doświadczenie negocjacyjne i procesowe związane z obsługą skomplikowanych sporów prawnych. Wieloletnia obsługa korporacyjna i prawna na poziomie centrali renomowanej skandynawskiej sieci hoteli o zasięgu międzynarodowym, w tym m.in. współtworzenie i wdrażanie systemu ochrony danych osobowych zgodnych z RODO, wsparcie prawne przy budowie nowych obiektów hotelarskich.

Due diligence prawny nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje. Opiniowanie roszczeń wykonawców i podwykonawców kontraktów, w tym realizowanych na wzorcach FIDIC.

Projekty i doświadczenie

 • samodzielne przygotowanie rozwiązań i dokumentacji prawnej oraz obsługa ponad 100 inwestycji infrastrukturalnych, w tym m.in. Projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (program o wartości ponad 1 mld Euro)
 • opiniowanie oraz kompleksowa obsługa prawna roszczeń kontraktowych na wzorcach FIDIC o łącznej wartości przekraczającej 30 mln PLN wraz z obsługą prawną postępowań przed Komisją Rozjemczą
 • spory prawne przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej dotyczące regulacji stosunków własnościowych na inwestycjach liniowych ingerujących w prawa do blisko 4 tysięcy nieruchomości, roszczeń budowlanych oraz bieżąca windykacja należności
 • pełne wsparcie prawne, w tym przygotowanie umów, opinii i dokumentacji, zarządzanie roszczeniami przy realizacji dużej ilości projektów inwestycyjnych w kompetencji ogólnobudowlanej (projekty mieszkaniowe, użyteczności publicznej, hotele), oraz w kompetencji inżynieryjnej (projekty hydrotechniczne, regulacja rzek, systemy ochrony przeciwpowodziowej) – w tym o wartości ponad 265 mln PLN
 • po stronie inwestora, wykonawcy oraz jednostek projektowych
 • współtworzenie i wdrażanie oraz wsparcie rozwoju systemu ochrony danych osobowych w międzynarodowej sieci hotelarskiej
 • stała obsługa w zakresie ładu korporacyjnego struktur holdingowych, współpraca z Zarządami, Radami Nadzorczymi oraz obsługa Zgromadzeń i posiedzeń organów spółek, opracowanie dokumentacji korporacyjnej
 • doradztwo w transakcjach nieruchomości, zarówno w ramach due diligence jak i przy indywidualnych projektach dotyczących nabycia nieruchomości zabudowanych oraz terenów pod inwestycje
 • specjalistyczne doradztwo prawne dla inwestorów ubiegających się o uchwalenie lub zmianę dokumentów planistycznych (studium
  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, MPZP)
 • kompleksowa obsługa prawna spółek zajmujących się świadczeniem usług medycznych, szpitali i sanatoriów (w tym przekształcenia i restrukturyzacja)
 • ekspert i prelegent seminariów (REFE) z dziedziny prawa inwestycji budowlanych; prowadzenie wewnętrznych szkoleń w firmach,
  jednostkach i instytucjach publicznych z różnych dziedzin prawa – ponad 20 seminariów/ szkoleń
Języki

 • polski
 • włoski
 • angielski