Strona www obowiązkowa dla S.A. i S.K.A.

Zgodnie z obowiązującą od początku tego roku regulacją kodeksu spółek handlowych, obowiązek prowadzenia strony www dotyczy wszystkich spółek akcyjnych oraz komandytowo – akcyjnych (art. 5 §5 KSH). Na stronie www spółki należy zamieścić: firmę, siedzibę i adres spółki,...