W dniach 15-16 kwietnia 2021 miał miejsce Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy, a my mieliśmy przyjemność być oficjalnym partnerem tego wydarzenia. Kongres dedykowany był dyrektorom, menedżerom i pracownikom działów kadr.

Prelegenci mówili o praktycznych aspektach związanych z pracą zdalną, m.in. o tym, jaka jest różnica pomiędzy pracą zdalną, a pracą w domu zlecaną doraźnie, pojawiły się także pytania odnośnie godzin nadliczbowych, w tym czy pracownik świadczący pracę zdalnie może zlecać je sobie sam.

Nie zabrało także dyskusji o zgłaszaniu umów o dzieło do ZUS, omówiono ponadto kwestie związane z szeregiem zmian w prawie pracy, jakie jeszcze czekają nas w 2021 roku.

Dziękujemy prelegentom za przygotowanie ciekawych i praktycznych wystąpień, a uczestnikom – za aktywny udział i zaangażowanie. Jednocześnie mamy nadzieję, że wiedza przekazana przez ekspertów będzie stanowić punkt wyjścia dla wdrożenia przez pracodawców stosownych procedur, zgodnie z ostatnimi nowelizacjami prawa pracy.