20 września mec. Marcin Gruszko z naszej kancelarii poprowadził panel zatytułowany UMOWY HANDLOWE W OBROCIE ZAGRANICZNYM W PRAKTYCE na I Międzynarodowym Forum Kancelarii Prawnych we Wrocławiu, zorganizowanym przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu wraz z Komisją Zagraniczną.

Celem panelu była dyskusja na temat fenomenu klauzul kontraktów prawa angielskiego i ich powszechnego użycia w umowach handlowych w obrocie zagranicznym, nawet wtedy gdy stosowane jest prawo inne niż angielskie (np. polskie).

Dyskusja dotyczyła najczęściej stosowanych, najpopularniejszych klauzul umownych i praktyki ich stosowania oraz zagrożeń i trudności interpretacyjnych wynikających z faktu, iż pochodzą one z innego systemu prawnego, jak również kwestii używania ich w językach innych niż angielski i towarzyszącego temu zjawiska „lost in translation”.