25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –„RODO”). Ponieważ RODO wprowadza zupełnie nowy pan-europejski system ochrony danych osobowych, rozszerzając zakres ochrony jak również zakres obowiązków przedsiębiorców. Konieczne będzie dostosowanie systemów IT, wewnętrznych procedur i przeszkolenie personelu. Zmiany są rewolucyjne, a niewypełnienie wymogów lub naruszenie zasad przetwarzania danych zagrożone jest wysokimi karami. Na Państwa życzenie przeprowadzimy audyt prawny stosowanych w Państwa firmie procedur, zaproponujemy konieczne zmiany i przeszkolimy pracowników w zakresie prawidłowego stosowania nowych przepisów.